Informacja o wstępnej weryfikacji naboru na Pracownika administracyjno – wdrożeniowego

W dniu 17 sierpnia 2011r. zakończył się nabór podań w ramach konkursu na wolne stanowisko pracy w LGD Stolem “Pracownik administracyjno – wdrożeniowy”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs swoje aplikacje złożyło 27 osób, w tym 4 były niekompletne. W wyniku oceny formalnej do rozmów kwalifikacyjnych wybrane zostały cztery osoby spełniające kryteria konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy.

Lista osób spełniających kryteria konieczne:

1. Gliszczyński Piotr

2. Hering Katarzyna

3. Put Hanna

4. Zaborowska Monika.

W/w kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.