Informacja o wynikach naboru na stanowisko “Specjalisty ds. koordynowania projektów”

Informujemy, że w wyniku weryfikacji ofert, które wpłynęły do Biura LGD Stolem na wolne stanowisko pracy “Specjalisty ds. koordynowania projektów” wymagania konieczne spełniają kandydaci:

1. Weronika Wysocka;

2. Jarosław Rekowski.

Z tymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kawlifikacyjna w dniu 28 stycznia 2010 r. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Pozostałe oferty zostały odrzucone.