IV Posiedzenie Rady LGD Stolem

W dniu 25 sierpnia 2010 r. odbyło się IV Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była ocena wnisoków złożonych w ramach naboru na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 dla działania “Odnowa i rozwój wsi”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odowiedzi na ogłoszony online casino konkurs. Czlonkowie Rady zgodnie stwierdzili, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny względem lokalnych kryteriów wyboru powstała lista operacji (w załączniku poniżej) od najwyższej do nanjniższej ilości pkt. Wszystkie operacje o których realizację wnioskują beneficjenci mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs .

Załączniki:

Lista_ocenionych_operacji