Kolejne środki dla wspierania przedsiębiorczości w woj. pomorskim w ramach inicjatywy JEREMIE

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka samorządowa, która od lat z sukcesem wspiera pomorskie firmy. Fundusz pozyskał kolejne 20 mln zł na niskooprocentowane pożyczki dla mikro i małych firm z województwa pomorskiego. Podpisanie umowy operacyjnej między PFP Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego  miało miejsce 21 stycznia br.

To już czwarta edycja programu pożyczkowego JEREMIE przygotowana przez Pomorski Funduszu Pożyczkowy, tym razem oferta dedykowana jest dla dwóch rodzajów pożyczkobiorców:

– na strat biznesowy – ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół;

– na finansowanie inwestycji w ramach prowadzonej już działalności gospodarczej, w tym m.in. na sfinansowanie nowych technologii lub zakupu nowych środków trwałych.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 500 tyś. złotych na okres do 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% (pożyczki z pomocą de minimis). Co jest istotne –  w tej edycji programu JEREMIE nie są pobierane prowizje za udzielenie pożyczki.

Po szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskiwania wsparcia w ramach oferty samorządowych funduszy zapraszamy do najbliższego Powiatowego Centrum Informacyjnego.

PCI Kościerzyna – Kościerzyna, ul. Rzemieślnicza 25 tel. 58 680 05 29 kom. 609 813 134

www.pci.pomorskie.pl