Kolejne środki dla wspierania przedsiębiorczości w woj. pomorskim w ramach inicjatywy JEREMIE

Samorządowe fundusze: Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. otrzymały łącznie 70 mln zł na niskooprocentowane pożyczki dla mikro i małych firm z województwa pomorskiego, oraz na  akcje poręczeniową dla Przedsiębiorców.

Z oferty Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego może skorzystać : mikro i małe przedsiębiorstwo działające na terenie województwa pomorskiego, jak również starterzy – czyli osoby, które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą (osoby bezrobotne, absolwenci szkół).

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 500 tyś złotych na okres do 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% (pożyczki w ramach pomocy de minimis).

Z poręczenia Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych może skorzystać mikro, mały i średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województwa pomorskiego  i ubiegający się o kredyt lub pożyczkę na finansowanie działalności gospodarczej.

Maksymalna wielkość kredytu/pożyczki jaka może zostać zabezpieczona poręczeniem wynosi 80% kwoty kapitału. Poręczeniem mogą być zabezpieczone dwa rodzaje wierzytelności: kredyty obrotowe oraz kredyty inwestycyjne. Maksymalna kwota udzielonego poręczenia wynosi 1 mln zł. Maksymalny okres na jaki może zostać udzielone poręczenie to 8 lat.

 

Po szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskiwania samorządowych funduszy zapraszamy do Powiatowego Centrum Informacyjnego w Kościerzynie.

Kościerzyna, ul. Rzemieślnicza 25 tel. 58 680 05 29 kom. 609 813 134

www.pci.pomorskie.pl