Komisja stypendialna LGD Stolem wyłoniła potencjalnych stypendystów

pic_dyplom_10166150325

Informujemy, iż dnia 26 sierpnia 2015 r. obradowała komisja stypendialna LGD Stolem w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium pomostowego w ramach programu „Dyplom z marzeń” 2015/2016. Decyzją komisji na podstawie kryteriów takich jak: punkty z egzaminu maturalnego i dochód na jednego członka rodziny, zostało wyłonionych 7 osób, które według poniższej kolejności, LGD Stolem rekomenduje Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 5 tys. zł. Są to:

1. Krystian Wilczewski

2. Aleksandra Kasprzykowska

3. Wiktoria Borzyszkowska

4. Marta Peplińska

5. Zuzanna Bazychowska

6. Paweł Jereczek

7. Paulina Puckowska

Decyzja komisji stypendialnej LGD nie jest wiążąca, ponieważ wnioski w/w maturzystów zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, gdzie będą poddane kolejnej weryfikacji przez Komisję FEP. Ostateczna lista rankingowa ukaże się w październiku br. na stronach internetowych www.stypendia-pomostowe.pl oraz www.lgdstolem.pl