Komisja stypendialna wyłoniła potencjalnych stypendystów

Informujemy, iż dnia 28 sierpnia 2013 r. obradowała komisja stypendialna LGD Stolem w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium pomostowego w ramach programu „Dyplom z marzeń”. Decyzją komisji na podstawie kryteriów takich jak: punkty z egzaminu maturalnego i dochód na jednego członka rodziny, zostało wyłonionych 7 osób, które według poniższej kolejności, LGD Stolem rekomenduje Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do uzyskania stypendium. Są to:

 

1. Anita Darżnik

2. Joanna Czapiewska

3. Kamil Ostrowski

4. Roksana Piepiórka

5. Aleksandra Dobek

6. Patrycja Piepiórka

7. Łukasz Willich


Decyzja komisji stypendialnej nie jest wiążąca, ponieważ wnioski w/w maturzystów zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, gdzie będą poddane kolejnej weryfikacji przez FEP. Ostateczna lista rankingowa ukaże się w październiku br. na stronach internetowych www.stypendia-pomostowe.pl oraz www.lgdstolem.pl