Komisja stypendialna wyłoniła potencjalnych stypendystów

pic_dyplom_10166150325

Informujemy, iż dnia 29 sierpnia 2014 r. obradowała komisja stypendialna LGD Stolem w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium pomostowego w ramach programu „Dyplom z marzeń”. Decyzją komisji na podstawie kryteriów takich jak: punkty z egzaminu maturalnego i dochód na jednego członka rodziny, zostało wyłonionych 7 osób, które według poniższej kolejności, LGD Stolem rekomenduje Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do uzyskania stypendium. Są to:

1. Karolina Sylka

2. Dawid Pepliński

3. Anna Trzcińska

4. Paweł Gruchała-Węsierski

5. Arkadiusz Gruchała-Węsierski

6. Adrianna Kreft

7. Michał Jereczek

Decyzja komisji stypendialnej nie jest wiążąca, ponieważ wnioski w/w maturzystów zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, gdzie będą poddane kolejnej weryfikacji przez FEP. Ostateczna lista rankingowa ukaże się w październiku br. na stronach internetowych www.stypendia-pomostowe.pl oraz www.lgdstolem.pl