Konferencja Leader

Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski

serdecznie zaprasza

beneficjentów osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013,

tj. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,

osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego

do udziału w ogólnodostępnej konferencji na temat podejścia Leader,

która odbędzie się dnia 17 września 2008 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Okrągłej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Sala Okrągła UMWP

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15 Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Pomorskiego

11:15 – 11:45 Zasady wdrażania osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11:45 – 12:00 Ogólne zasady wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małych projektów” osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Justyna Durzyńska, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP

12:00 – 12:15 Ogólne zasady wsparcia w ramach działań „Różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

12:15 – 12:40 Przerwa

12:40 – 12:50 Lokalne Grupy Działania Województwa Pomorskiego – Justyna Durzyńska, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP

12:50 – 14:10 Prezentacje pomorskich Lokalnych Grup Działania (wystąpienia po 5 min., wg. następującego porządku):

 1. Bursztynowy Pasaż
 2. Chata Kociewia
 3. Kaszubska Droga
 4. Kraina Dolnego Powiśla
 5. Małe Morze
 6. Naszyjnik Północy
 7. Partnerstwo Dorzecze Słupi
 8. Powiślańska LGD
 9. Sandry Brdy
 10. Spichlerz Żuławski
 11. Stolem
 12. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
 13. Trzy Krajobrazy
 14. Wrzeciono
 15. Wstęga Kociewia
 16. Żuławy i Mierzeja

14:10 – 14:25 Dyskusja podsumowująca konferencję

14:25 – 14:30 Zakończenie konferencji

Chętnych do udziału w konferencji z terenu działania LGD Stolem (gminy: Kościerzyna, Nowa Karczma, Karsin, Dziemiany, Lipusz) prosimy o kontakt telefoniczny – 058 6874577 lub 503124612 – Robert Ebertowski w celu ewentualnego ustalenia wspólnego wyjazdu.

W załączniku karta zgłoszenia.