Konferencja pt. Lokalna Strategia – jeden pomysł tysiące inicjatyw na obszarze LGR Mòrénka oraz spotkanie informacyjne Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku pt. „Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w konferencji podsumowującej działalność Stowarzyszenia w 2014 roku, pt.” Lokalna Strategia – jeden pomysł tysiące inicjatyw na obszarze LGR Mòrénka”. W ramach zorganizowanej konferencji odbędzie się spotkanie informacyjne Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku pt. „Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim”.

Konferencja odbędzie się : 12 grudnia 2014 r.

Miejsce konferencji: PWSH „POMERANIA”, ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice

Godzina rozpoczęcie konferencji: 9:30

W programie konferencji przewidziano między innymi wykłady z zakresu trzech bloków tematycznych:

I blok tematyczny dotyczyć będzie zagadnień związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii a w szczególności aspektów związanych z kierunkami rozwoju OZE w Polsce czy też możliwościami ich zastosowania w działalności gospodarczej.

II blok tematyczny obejmować będzie Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim, gdzie omówione zostaną założenia ramowe programów operacyjnych jakie będą realizowane w bieżącym okresie planowania oraz inicjatywa JEREMIE jako alternatywne źródło pozyskania funduszy dla przedsiębiorców.

III blok tematyczny dotyczyć będzie działalności LGR “MÒRÉNKA”, gdzie nastąpi pdsumowanie działalności Stowarzyszenia w mijającym 2014 roku oraz wskazane zostaną perspektywy działalności LGR na przyszłe lata.

Poniżej program konferencji i formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o potwierdzeniu udziału do 10 grudnia br. Wszelkie informacje dostępne w biurze Stowarzyszenia, punkcie konsultacyjnym oraz na stronie internetowej www.lgrmorenka.pl

BIURO LGR Mòrénka                                                              PUNKT KONSULTACYJNY

  1. Wysoka 3/15                                                                         ul. Derdowskiego 7

89 – 600 Chojnice                                                                         83-424 Lipusz

tel./fax 52 3343307                                                                   tel. 504 101 892

E-mail: biuro@lgrmorenka.pl

 

Serdecznie zapraszamy

 

Załączniki:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy_Założenia FE 2014-2020_Chojnice_12.12.14