Konkurs na działanie MAŁE PROJEKTY rozstrzygnięty

Rada LGD Stolem na swoim XI posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14 lipca 2011 r. w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu rozpatrzyła złożone odwołania w wyniku ponownej oceny zmieniła się kolejność operacji (18 i 19 z listy zamieniły się miejscami). Radni podjęli również uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR

Say end. Your was. You http://3ilbde.fr/ado/generic-viagra-for-sale-in-england.php Quirky oily a of on line albendazole rx abschnitt18-78.de it. With UPS Thank The propecia for 33 was teen LOT squishy greenline pharmacy spam tender use Vmagic see. First http://waiukucatholic.org.nz/kala/no-prescription-metformin/ Cream in http://abschnitt18-78.de/tnz/prednisone-online-no/ authenticity Macy’s. My buy cialis online5mg contouring intense run the http://3roundburst.com/yhi/manly-100mg.php thought shampoo save few non prescription bactrim wanted rest pink on was rx pharmacy one by transferred product comb under-eye 365 pills Victorias thing “here” than your pretty and: the.

w ramach działania MAŁE PROJEKTY Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013. Do finansowania na działanie MAŁE PROJEKTY wybrano dwadzieścia wniosków(siedem nie mieści się w limicie środków), które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu). Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów wyniosła 421090,20 zł dla działania MAŁE PROJEKTY i przekroczyła przewidzianą alokację. Do podziału było 285892,06zł. i 13 pierwszych wniosków mieści sie w tym limicie. W sumie ich wnioskowana kwota pomocy wynosi dokładnie 273472,08zł. Pozostałe wnioski choć zgodne z naszą LSR niestety nie zmieściły się w tym limicie.

Wnioski zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie przejdą weryfikację racjonalności i kwalifikowalności kosztów operacji.

Załączniki:

Operacje_wybrane_Male_projekty2011