You are currently viewing Konkurs na działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI rozstrzygnięty

Konkurs na działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI rozstrzygnięty

Podczas XIII Posiedzenia Rady LGD Stolem, które odbyło się w dniu 13 marca 2012 r. w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu,  Radni podjęli  uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI  Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Do finansowania na działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI wybrano 8 wniosków, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu). Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów wyniosła 776 092,00 zł co stanowi 97,99% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie, wobec czego wszystkie złożone wnioski zmieściły sie w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs.
Wnioski zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie przejdą weryfikację racjonalności i kwalifikowalności kosztów operacji.