Konkurs na działanie RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW rozstrzygnięty

Rada LGD Stolem na swoim IX posiedzeniu, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2011 r. w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW  Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013. Do finansowania na działanie RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ  wybrano dwa wnioski, które znalazły się na liście projketów wybranych (lista w załączeniu). Do finansowania na działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW wybrano cztery wnioski (jeden nie mieści się w limicie środków) , które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu). Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów wyniosła 89306,00 zł dla działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ, natomiast dla działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW wnioskowana kwota pomocy wyniosła 410572,00 zł. i przekroczyła przewidzianą alokację.

Wnioski zostaną teraz przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Gdyni, gdzie przejdą weryfikację formalno – merytoryczną.

Załączniki:

lista__wybranych_tworzenie

lista__wybranych_roznicowanie