Konsultacje analizy SWOT, celów, budżetu, kryteriów i wskaźników LSR na lata 2016-2022

Zakończyliśmy kolejny cykl spotkań konsultacyjnych, które odbyły się na terenie każdej gminy objętej planowaną lokalną strategią rozwoju. W wyniku przeprowadzonych rozmów i dyskusji zostały przygotowane kolejne dokumenty do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2022. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i końcowych konsultacji. Poniżej w załącznikach znajdują się propozycje kryteriów, wskaźników, celów wraz z podziałem budżetu oraz analiza SWOT i monitoring wraz z ewaluacją. Uwagi do tych propozycji można składać na załączonym formularzu uwag w terminie do 6 grudnia 2015r.

Załączniki:

Analiza SWOT – konsultacje

monitoring i ewaluacja do konsultacji

Cele z podziałem budżetu do konsultacji

Matryca – wskaźniki – CEL ogólny 1.dox

Matryca – wskaźniki – CEL ogólny 2

kryteria – rozwój przestrzeni publicznej

kryteria granty – zachowanie

kryteria – granty – aktywizacja

kryteria-premia-starterzy

kryteria – rozwój dział_gospodarczej

kryteria – inkubator

formularz_konsultacje_LSR-LGD_Stolem