KONSULTACJE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

LGD Stolem kontynuuje proces konsultacji społecznych dot. kryteriów wyboru operacji

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

W przypadku uwag lub sugestii zmian do proponowanych kryteriów prosimy o ich zgłaszanie poprzez wypełnienie oraz wysłanie załączonego poniżej Formularza uwag pisząc na adres mailowy: [email protected]  lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Lipuszu (ul. Derdowskiego 7) do 25.06.2024 r.