Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem na ostatnim posiedzeniu po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR). Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych w Palnie działania … dla Przedsięwzięcia 2.1.2 z lat 2019-2021 na lata 2016-2018, czyli przyśpieszenie ogłoszenia naborów na to przedsięwzięcie. Propozycja zmian LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 63). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian.
Konsultacje zakończą się spotkaniem konsultacyjnym w połowie lutego br. o którym poinformujemy w osobnej informacji.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_zmiana 2018 – konsultacje

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023