Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że LGD Stolem zrealizowało zobowiązania wynikające z par. 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Stolem proponuje, aby środki te w kwocie 480 tys. zł. przeznaczyć na Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, czyli Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnim naborze z tego zakresu przeprowadzonym w marcu tego roku było bardzo duże zainteresowanie osób fizycznych, które chciały otrzymać tą “premię”. Wnioski złożyło 19 osób, a tylko dla pierwszych sześciu starczyło środków finansowych. Zwiększenie środków na to przedsięwzięcie pozwoli na przyznanie kolejnych 8 premii po 60 tys. zł.

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 39-40, 63, 65). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 17 maja 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konsultacje_maj_2019

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023