Krajowy konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w roku bieżącym drugą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Wzorem roku ubiegłego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, koordynuje organizację konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Informujemy również, że konkurs będzie przeprowadzony na terenie całego kraju a gospodarstwa będą oceniane w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Termin składania wniosków o udział w konkursie upływa z dniem 31 lipca 2009 roku (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrzone.

Poniżej zamieszczony został regulamin wraz z załącznikami. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem, a uczestników konkursu o pobranie go oraz wypełnienia załącznika nr 2 -Formularza zgłoszeniowego.

Załącznik:

regulamin_konkursu_2009