Tytuł projektu współpracy: W KASZUBSKICH I KOCIEWSKICH PROGACH – KATALOG TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Cel projektu współpracy:

Celem projektu jest zintegrowany rozwój turystyki wiejskiej regionu Kaszub i Kociewia w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez wspólną promocję oferty agroturystycznej w sezonie 2012/2013

Partnerzy :

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – Koordynator, Partner 1

Lokalna Grupa Działania STOLEM – Partner 2

Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” – Partner 3

Lokalna Grupa Działania “Wstęga Kociewia” – Partner 4

Budżet realizacji projektu:

186 004,68 zł

Okres realizacji:

IV – IX. 2012 r.