LGD STOLEM ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniu 21.11.2017 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 5/2017 i nr 6/2017. Do LGD wpłynęły łącznie 2 wnioski – z zakresu rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej (nabór nr 5/2017). W ramach naboru nr 6/2017, z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych nie wpłynął żaden wniosek. Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonych naborów. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2017