LGD STOLEM ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniu 30.11.2016 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 1/2016 i nr 2/2016. Do LGD wpłynęło łącznie 15 wniosków – 11 w ramach rozwoju działalności gospodarczej oraz 4 w ramach budowy, przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach zakończonych naborów. Listy zamieszczone zostały również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Lista WOPP w ramach naboru nr 1/2016

Lista WOPP w ramach naboru nr 2/2016