LGR Morenka rozpoczyna kolejny nabór wniosków

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka
rozpoczyna kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów polegających na:
•    Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa-sektor publiczny
•    Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa- sektor gospodarczy i społeczny
•    Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem;
•    Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
•    Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej –sektor publiczny
•    Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej –sektor gospodarczy i społeczny.
O wsparcie mogą się ubiegać podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, które będą realizowały inwestycje na terenie gmin objętych zasięgiem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich(LSROR), tj. gmin: Brusy, Chojnice-gmina wiejska, Czersk, Dziemiany, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna-gmina wiejska, Lipnica, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Wnioski należy składać w terminie od 06.08.2012 do 28.09.2012 roku w biurze LGR Mòrénka , ul. Wysoka 3/15 Chojnice, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30.
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, znajduje się na stronie internetowej www.lgrmorenka.pl oraz www.dprow.woj-pomorskie.pl

 

Łączna alokacja środków na realizację operacji w ramach konkursów wynosi

7 186 425,56 zł
LGR Mòrénka informuje także o możliwości skorzystania z bezpłatnych spotkań informacyjnych na temat konkursów ogłaszanych za pośrednictwem Stowarzyszenia.

Harmonogram spotkań:
•    18.07.2012 – Kościerzyna – UG Kościerzyna sala obrad godz. 10:00
•    19.07.2012 – Chojnice – biuro LGR Mòrénka ul. Wysoka 3/15 godz. 10:00
•    24.07.2012 – Konarzyny – UG Konarzyny sala posiedzeń godz. 10:00
•    26.07.2012 – Wilcze Błota(gmina Stara Kiszewa) – Centrum Informacji Turystycznej godz. 10:00
•    31.07.2012 – Brusy – Urząd Miejski w Brusach sala nr 1 godz. 10:00
•    03.08.2012 – Lipusz – Gminny Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacji godz. 10:00
•    07.08.2012 – Lipnica – Dom Strażaka godz. 10:00
•    09.08.2012 – Czersk – Centrum Informacji Turystycznej godz. 10:00

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 334 33 07, 504 101 892 bądź na adres e-mail biuro@lgrmorenka.pl najpóźniej na dzień przed planowanym spotkaniem informacyjnym.
Zachęcamy także do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgrmorenka.pl, gdyż w najbliższym czasie zostanie opublikowany harmonogram szkoleń oraz indywidualnych spotkań doradczych dotyczących możliwości pozyskania wsparcia za pośrednictwem LGR Mòrénka.

Ponadto informujemy, że pracownicy biura LGR Mòrénka świadczą bezpłatne usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia lub w punkcie konsultacyjnym.

                       BIURO LGR                                            PUNKT KONSULTACYJNY

ul. Wysoka 3/15                                    ul. Strzelecka 9
(budynek Wszechnicy Chojnickiej)            (budynek C Urzędu Gminy Kościerzyna)
tel. /fax 52 334 33 07                                 tel. 504 101 892

e-mail biuro@lgrmorenka.pl
www.lgrmorenka.pl