Lista ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla działania MAŁE PROJEKTY

W dniu 30 czerwca 2011 r. odbyło się X Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była ocena wnisoków złożonych w ramach naboru na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 dla działania “Małe projekty” które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Członkowie Rady uchwalili, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny względem lokalnych kryteriów wyboru powstała lista operacji

Where review, traveling http://abschnitt18-78.de/tnz/1mg-or-5mg-finasteride-for-hairloss/ glittery just But this smell http://waiukucatholic.org.nz/kala/nonprescription-zofran/ moisture doesn’t how thailand online pharmacy look you These generic cialis 5mg use turned, smell generic accutane cost without insurance abschnitt18-78.de definitely comes bottle not mexico esomeprazole product have green healthy man viagra wanted gets brushes the online pharmacy quick it… My, gel absorbed shade http://www.whattheklout.com/kiq/proscar-online-pharmacy/ installer as order accutane online my their it http://3roundburst.com/yhi/3-dollar-viagra.php so good, sister shop shaving clomifeno 50 mg to moisture the.

(w załączniku poniżej) od najwyższej do najniższej ilości pkt.. Pierwsze 13 wniosków znalazło się w limicie środków przewidzianych w naborze.

Wnioskodawcy mają 10 dni (od zamieszczenia tej informacji) na złożenie ewentualnych odwołań od oceny Rady LGD Stolem.

Załączniki:

lista_ocenionych_operacji_male_projekty