Lista ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI

W dniu 28 lutego 2012 r. odbyło się XII Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była ocena wniosków złożonych w ramach naboru na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 dla działania “Odnowa i rozwój wsi”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Członkowie Rady uchwalili, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru, powstała lista operacji (w załączniku poniżej) od najwyższej do najniższej ilości pkt.

Wszystkie 8 wniosków znalazło się w limicie środków przewidzianych w naborze.

Wnioskodawcy mają 10 dni (od zamieszczenia tej informacji) na złożenie ewentualnych odwołań od oceny Rady LGD Stolem.

Załączniki:

lista_ocenionych_odnowa_2012