Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru na tzw. MAŁE PROJEKTY

W dniu 18 czerwca 2012 r. odbyło się XV Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była m.in. ocena wniosków złożonych w ramach naboru na działanie “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 na tzw. “Małe projekty”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Członkowie Rady uchwalili, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny względem lokalnych kryteriów wyboru powstała lista operacji (w załączniku poniżej) od najwyższej do najniższej ilości pkt. Pierwsze 18 wniosków znalazło się w limicie środków przewidzianych w naborze.

Wnioskodawcy mają 10 dni (od zamieszczenia tej informacji) na złożenie ewentualnych odwołań od oceny Rady LGD Stolem.

Załączniki:

Lista_ocenionych_operacji_Male_projekty_2012