Lista wniosków złożonych na działanie MAŁE PROJEKTY oraz TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Zakończył się nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działanie “Małe projekty” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, który trwał od 13 września do 12 października 2010 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do biura LGD wpłynęło 17 wniosków na działanie “Małe projekty”, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 334 290,06 zł. co stanowi 111,47% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie oraz 1 wniosek na działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, którego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 26 750,00 zł.

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na oba działania. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie ok. 40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR i następnie dokumenty konkursowe zostaną przekazane do Samorządu Województwa Pomorskiego w przypadku działania “Małe projekty” oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa , gdzie nastąpi dalsza ocena wniosków.

Załączniki:

lista_wnioskow_o_przyznanie_pomnocy_na_dzialanie_male_projekty