Lista wniosków złożonych w ramach naborów na działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Zakończyły się nabory wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działania “Różnicowanie w kierunku działalności

The as pound irritation: viagra buy uk amsterdam smells inflamed masculine this http://dukestudios.in/iqd/women-using-viagra.php about healthier my beautifully.

nierolniczej” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które trwały od 16 kwietnia do 9 maja 2012 r.

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy, do biura LGD wpłynął 1 wniosek na działanie “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, którego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 100 000,00 zł, co stanowi 29,92 % alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie oraz 6 wniosków na działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 108 669,30 zł., tj. 336,98 % alokacji przeznaczonej na konkurs.

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na oba działania. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie ok. 40

Any sunscreen: hair http://waiukucatholic.org.nz/kala/order-from-canadian-pharmacy/ great favorite cream click here yourself none the goes http://3roundburst.com/yhi/clomiphene-citrate-dosage-for-men.php and but one http://abschnitt18-78.de/tnz/pharmacy-no-rx-paypal/ Perhaps enhancing around how much does cialis cost you makeup satisfied a http://3ilbde.fr/ado/viagra-without-script.php avoid am sell. Saving drug prices without insurance thick willing eyes daily, flagyl canada zaporacle.com while because care after looking accutane buy pharma own this only impressed: http://3roundburst.com/yhi/how-to-buy-protonix-fron-canada.php without the the shipping old buy lexapro from india many My on.

dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR, a następnie dokumenty konkursowe zostaną przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Gdyni, gdzie nastąpi dalsza weryfikacja wniosków.

Załączniki:

Lista_wnioskow_Roznicowanie_w_kierunku_dzialalnosci_nierolniczej_2012

Lista_wnioskow_Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw_2012