Lista wniosków złożonych w ramach naboru na działanie MAŁE PROJEKTY

Zakończył się nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnych strategi rozwoju(LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działanie “Małe projekty”, który trwał od 23 maja 2011r.  do 15 czerwca 2011r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do biura LGD wpłyneło 20 wniosków, ktorych wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 421 090,20zł co stanowi 147,29% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie.

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na działanie “Małe projekty”. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie około  40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR i następnie dokumenty zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, gdzie nastąpi dalsza ocena wniosków.

Załączniki:

Lista_wnioskow_Male_projekty_2011