Lista wniosków złożonych w ramach naboru na działanie “Odnowa i rozwój wsi”

Zakończył się nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju  z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działanie „Odnowa i rozwój wsi”, który trwał od 28 lipca do 12 sierpnia 2014 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do biura LGD wpłynęło 5 wniosków, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 312 500,00 zł co stanowi 99,98% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie.

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie około 40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR i następnie dokumenty zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, gdzie nastąpi dalsza ocena wniosków.

Załączniki:

Lista złożonych wniosków – Odnowa i rozwój wsi