Lista wniosków złożonych w ramach naboru na działanie ODNOWA i ROZWÓJ WSI

Zakończył się nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnych strategi rozwoju(LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działanie “Odnowa i rozwój wsi”, który trwał od 16 stycznia 2012r.  do 10 lutego 2012r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do biura LGD wpłyneło 8 wniosków, ktorych łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 776 092,00 zł co stanowi 97,99% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie. Wnioskodawcy – Gminy z obszaru LGD wnioskują przede wszystkim na budowę, przebudowę, remonty i wyposażenie ośrodków kultury oraz budowę placów zabaw.

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na działanie “Odnowa i rozwój wsi”. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie około  40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR i następnie dokumenty zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, gdzie nastąpi dalsza ocena wniosków.

Załączniki:

Lista_wnioskow_Odnowa_i_rozwoj_wsi_2012