You are currently viewing Lista wniosków złożonych w ramach naboru na działanie TWORZENIE i ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW oraz RÓŻNICOWANIE w KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Lista wniosków złożonych w ramach naboru na działanie TWORZENIE i ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW oraz RÓŻNICOWANIE w KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Zakończył się nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działanie “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, który trwał od 7 do 29 kwietnia 2011 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do biura LGD wpłynęły dwa wnioski na działanie “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 89 302,00 zł. co stanowi 22,9% alokacji przeznaczonej  na to działanie w tym konkursie oraz 4 wnioski na działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 410 572,00 zł., tj. 110% alokacji przeznaczonej na konkurs.

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na oba działania. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie ok. 40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR i następnie dokumenty konkursowe zostaną przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Gdyni, gdzie nastąpi dalsza ocena wniosków.

Załączniki: