Lista wniosków złożonych w ramach naboru na tzw. MAŁE PROJEKTY

Zakończył się czwarty nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnych strategi rozwoju(LSR) LGD Stolem z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na tzw. “Małe projekty”, który trwał od 16 do 31 maja 2012r.  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do biura LGD Stolem wpłyneły 22 wnioski, ktorych łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 433  737,24 zł co stanowi 118,85% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie.

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na działanie “Małe projekty”. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie około  40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR i następnie dokumenty zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, gdzie nastąpi dalsza ocena wniosków.

Załączniki:

Lista_wnioskow_Male_projekty_LGD_Stolem_2012