Lista złożonych wniosków na działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Małe projekty”

Zakończyły się nabory wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz  tzw. „Małe projekty”, które trwały od 24 kwietnia do 10 maja 2013 r.

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy, do biura LGD wpłynął 1 wniosek na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, którego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 70 000,00 zł, co stanowi 29,87 % alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie oraz 23 wnioski na działanie „Małe projekty”, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  530 918,99 zł, tj. 177,87 % alokacji przeznaczonej na konkurs.

Na działanie “Małe projekty” był to piąty nabór (przedostatni), natomiast na “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” trzeci nabór (ostatni).

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na oba działania. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie ok. 40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR.

Lista wniosków o przyznanie pomocy – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista wniosków o przyznanie pomocy – Małe projekty