LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD STOLEM 2016-2022

21 grudnia 2015r na walnym zebraniu członków przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD Stolem na lata 2016-2022. Dokument ten wraz z wymaganymi załącznikami,  w tym:

  • kryteriami wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
  • kryteriami wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
  • procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR przez podmioty inne niż LGD
  • procedurą wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach realizowanych projektów grantowych

złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w dniu 30.12.2015 roku. LSR LGD Stolem na lata 2016-2022, podobnie jak strategie złożone przez inne grupy działające na terenie województwa pomorskiego podlegać będzie ocenie przez powołaną zgodnie z regulaminem konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju komisję . To właśnie od wyników przeprowadzonej oceny zależeć będzie to, czy obszar LGD Stolem zostanie objęty dofinansowaniem w ramach środków PROW 2014 – 2020 oraz wysokość tego dofinansowania. Wyniki oceny znane będą do końca kwietnia 2016 roku. Poniżej prezentujemy państwu Lokalną Strategię Rozwoju obszaru LGD Stolem na lata 2016-2022 oraz kryteria i procedury , które znajdą zastosowanie przy wyborze operacji w ramach realizacji LSR.

LSR_2016-2022_LGD_Stolem

Zał_do_uchwały_2_Kryteria_wyboru_operacji

Zał_do_uchwały_4-PROCEDURA_WYBORU_OPERACJI

Zał_do_uchwały_3-Kryteria wyboru grantobiorców

Zał_do_uchwały_5-PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW