MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LIPUSZU

 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W LIPUSZU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2018 r. w godzinach 12.00 – 14.30, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania STOLEM w Lipuszu, przy ul. Derdowskiego 7 będzie miał miejsce dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:

  •  instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki),
  • dofinansowanie do przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym
  • kursy i szkolenia dla pracowników MŚP,
  • kwalifikowalność wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i inne…

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.

Mobilny Punkt Informacyjny przygotowany zostanie przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach we współpracy
z Lokalną Grupą Działania STOLEM