NABÓR NR 17/2021 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

W dniu 22.12.2021r  LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 17/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 15 wniosków o przyznanie pomocy.  Koszt całkowity złożonych wniosków to  1 024 011,44 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 900 000,00 zł. Wg stanu na dzień ogłoszenia naboru wniosków alokacja środków przeznaczona na konkurs wynosiła 149 043,24 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 596 172,96 zł. 

Poniżej zamieszczamy rejestr złożonych wniosków:

Rejestr_wniosków_17_2021