Nabór na działanie “Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 10 czerwca do 24 czerwca 2013 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem.

Alokacja na konkurs wynosi 616 048,00 zł.

Poniżej w załącznikach znajduje się ogłoszenie o naborze, formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja i pozostałe dokumenty.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze – Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Lokalne kryteria wyboru

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Stolem

Kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD