Nabór na działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna ostatni nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 28 lipca do 12 sierpnia 2014 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem.

Alokacja na konkurs wynosi 312 570,00 zł.

Poniżej w załącznikach znajduje się ogłoszenie o naborze, formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja i pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji..

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

Załączniki

Ogloszenie o naborze – Odnowa i rozwój wsi 2014

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukacja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriow wyboru

Lokalne kryteria wyboru

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Stolem

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji