Nabór na działanie ODNOWA i ROZWÓJ WSI w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania “Odnowa i rozwój ws” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 16 stycznia do 10 lutego 2012 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem.

Alokacja na konkurs wynosi 792 043,00 zł.

Poniżej w załącznikach ogłoszenie wraz z wzorami dokumentów.

Dokumenty można pobrać również ze strony UMWP – www.dprow.pomorskie.eu