NABÓR NA GRANTY ZAKOŃCZONY

W dniu 24.04.2018r  Stowarzyszenie LGD Stolem zakończyło przyjmowanie wniosków w ramach naboru nr 2/2018/G. Alokacja środków w ramach naboru wynosiła 250 000,00zł. Łącznie wpłynęło 19 wniosków na wnioskowaną kwotę 221 483,00zł. Poniżej zamieszczamy rejestry złożonych wniosków w rozbiciu na realizację poszczególnych wskaźników do osiągnięcia w ramach projektu grantowego będącego przedmiotem naboru.

Rejestr_WoPG_oddolne_inicjatywy

Rejestr_WoPG_pikniki_ekologiczne

Rejestr_WoPG_warsztaty_ekologiczne