NABÓR NA PREMIE ZAKOŃCZONY

W dniu 29.03.2019r, LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 10/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 19 wniosków o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to 1 240 623,10zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 1 140 000,00zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs to 360 000,00zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_WoPP_nabór_10_2019