NABÓR NR 12/2019 ZAKOŃCZONY

W dniu 19.09.2019r, LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 12/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 12 wniosków o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to  795 891,91 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 720 000,00zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs to 420 000,00zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

REJESTR_12_2019