Nabór nr 20/2023 zakończony

W dniu 16.02.2023r., LGD Stolem zakończyła nabór wniosków nr 20/2023 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 4 wnioski o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to   1 678 269,65 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 832 011,00 zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs to  230 681,12 zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_WoPP_20-2023