Nabór wniosków 3/2018/G zakończony.

W dniu 20.07.2018r  Stowarzyszenie LGD Stolem zakończyło przyjmowanie wniosków w ramach naboru nr 3/2018/G. Alokacja środków w ramach naboru wynosiła 69 671 ,00zł. Łącznie wpłynęło  8 wniosków na wnioskowaną kwotę 65 549,10zł. Poniżej zamieszczamy rejestry złożonych wniosków w rozbiciu na realizację poszczególnych wskaźników do osiągnięcia w ramach projektu grantowego będącego przedmiotem naboru.

Rejestry_WoPG_nabór_3_2018_G