Nabór wniosków na MAŁE PROJEKTY

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) – Stowarzyszenia LGD Stolem

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach „małych projektów”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków:

12 listopada 2009 r. – 30 listopada 2009 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD Stolem; ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz;

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 150 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a)        wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

b)  kryteria wyboru operacji przez określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju;

c)   wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD: wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (łącznie 2 wnioski) oraz wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie: (058) 680 05 70.