Nabór wniosków na tzw. MAŁE PROJEKTY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. Małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 23 maja do 15 czerwca 2011r. osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem w Lipuszu, przy ul. Wybickiego 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

W załączeniu ogłoszenie o naborze, wzór wniosku z instrukcją jego wypełniania oraz pozostałe dokumenty konkursowe.