NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW ZAKOŃCZONY

W dniu 20.12.2017 roku o godz. 15:00 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. Do LGD wpłynęło łącznie 9 wniosków.  Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonego naboru. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru 1/2017/G