NABORY NR 18/2022 I 19/2022 ZAKOŃCZONE

W dniu 17.05.2022r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 18/2022 i 19/2022 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 6 wniosków o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 18/2022 wpłynęło 5 wniosków. Koszt całkowity złożonych wniosków to 1 497 566,01 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 762 570,59 zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 18/2022 wynosi 269 593,81 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 1 078 375,24 zł. Natomiast w ramach konkursu nr 19/2022  wpłynął 1 wniosek. Łączny koszt całkowity wynosi 300 400,08zł, a wnioskowana kwota pomocy to 143 167,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 19/2022 wynosiła 50 322,45 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 201 289,80zł. Poniżej rejestry złożonych wniosków.

Rejestr_wniosków_18_2022

Rejestr_wniosków_19_2022