NABORY WNIOSKÓW NR 13/2019 i 14/2019 ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

W dniu 10.12.2019r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 13/2019 i 14/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 3 wnioski o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 13/2019 wpłynęły 2 wnioski.Koszt całkowity złożonych wniosków to  388 416,00 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 247 149,09zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 13/2019 to 388 416,00zł. W ramach konkursu nr 14/2019 natomiast wpłynął 1 wniosek. Koszt całkowity wynosi 99 245,00zł, a wnioskowana kwota pomocy to 63 149,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 14/2019 wynosiła 99 245,00zł.

Poniżej rejestry złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_13_2019

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_14_2019