Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia LGD Stolem zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. Zebranie odbedzie sie w dniu 12 marca 2009 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Koscierzyna.
Głównym tematem zebrania będzie przyjecie kilku drobnych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminie Rady w zwiazku z potrzebą usunięcia kilku błędów jakie stwierdzono przy weryfikacji naszego wniosku o wybór LGD do realizacji LSR przez DPROW UMWP, a także ustalenie składki członkowskiej dla JST będących członkami Stowarzyszenia.
Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie zgromadzonych.
  2. Wybór Prezydium zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2008 – 2015.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGD Stolem.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenie składki członkowskiej dla JST będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.